Jsem vyvrhel, zločinec a škůdce- nebo je to trochu jinak?

Nezastírám, že moje jméno si v poslední době "bere do huby" kdekdo.
Ono při  setrvávání na sociálních sítích, kde kromě kamarádů  na pokec nedostupných vzdálenostně jsou desítky nebo i stovky  "nicků" skutečných  i dvojitých identit,tam  je velmi lehké se o sobě dozvědět zvěsti nabývající monstrozních rozměrů. A lidé, čtoucí či pouze naslouchající autoritám  i "autoritám",jsou velmi tvárný a ovlivnitelný materiál.

Zvlášť  logické je opovržení nezasvěcených, pokud se objeví  statě, které mojí cti moc nepřidají i na místech, kde by chovatel (- pejskař) hledal zastání.
 Co teď ?  Vysvětlovat donekonečna každému zvlášť? Ne! To není ani lidsky možné.
Sepsala jsem skoro vše podstatné do tohoto textu- na menší prostor se to FAKT nevešlo!
Začnu od  úplného začátku a bude  to OPRAVDU dlouhé!

 V roce 2012 byla na základě  doloženého  podvodného jednání - využití razítka v USA žijící veterinární lékařky   na potvrzení čipování vrhů nejen u krysaříků pozastavena chovatelská stanice Bxxxn . Majitelka této chovky,její kamarádka  ( hledej v osobach současného vedení   KPPPK )  a pár dalších v této době zesílili  již tak značný  tlak na tehdejší výbor klubu (KPPPK). Kontinuální tok neoprávněných stížností  na činnost klubu-nejprve na klub, posléze na ČMKU - vše s jediným cílem- dehonestovat představitele ( výbor klubu) a rozbít slušně fungující klub plemene v zájmu skupinky  začínajících chovatelů bez valných znalostí o plemeni , o to však více vybaveným ambiciozností a touhou "vládnout".  Nikoliv pracovat- jen vládnout. Všechny tyto  žalobníčkovské causy jsou dohledatelné a zpracované KRK ( kontrolní revizní komisí klubu) Pouze jedna členka KRK  se nyní tváří, že nikdy nic neřešila, byť existuje mailová korespondence uvnitř KRK, která její vědomé lži vyvrací.  Celkově nešlo tehdy o nic jiného, než znechutit a  doslova zahltit dobrovolníky ve funkcích řešením zbytečných a neodůvodněných stížností prýštících z "antifanklubu" . To vše v době, kdy stávající vedení finišovalo s pracemí pro uznávací řízení, zajišťovalo  chod klubu  a snažilo se všemi silami splnit úkol daný členy- aktivovat uznávací řízení Pražského krysaříka na půdě FCI.

 Následovalo moje  obvinění, že poškozuji jméno chovatelky ( mnou již dříve z funkce sesazené poradkyně chovu, která při kontrole "přehlédla"  štěně s dědičnou vadou, doplňovala databázi  tak, že vymýšlela  bonitační kódy nebonitovaných psů způsobem, který vyvolal stížnosti zahraničních chovatelů atp.. )  Jednalo se o moji zprávu ve Zpravodaji klubu s hodnocením odchovů,kde jsem probírala  velikost PK, která jak je všem známo- poněkud "ujíždí" od ideálů zakladatelů. Jen pro ilustraci- mezi jmenovanými zvířaty byli i mí odchovanci- nejednalo se tedy o žádnou šikanu jednoho chovatele, jak to pojala "ukřivděná dáma".  Tato osoba  si  na svém obecním úřadě podala stížnost poté, když byla policií ČR odkázána do patřičných mezí se svým původním trestním oznámením . Na místě, kde  fungovaly v té době rodinné  "právní" vazby se mi snažila "vyprat  žrádlo". Teprve ,když jsem využila pomoci advokáta, byla její snaha očernit mě na krátkou dobu  paralyzována  a nechala  stížnost raději "vyhnít" . Ovšem dosáhla jsem alespoň toho, že už nemůže ve svých článcích argumentovat tím, že jsem ji nějak poškodila. Dokonce doteď čekám na její omluvu, kterou má nařízenou od KRK klubu.  Srandovní je, že jako svědky   své újmy si pozvala na jednání obecního úřadu již výše zmiňovanou pozastavenou chovatelku a novou majitelku svého odchovu. Skutečně nestranní svědci, jen co je pravda! :-)
 Tudy nešlo moji  diskreditaci protlačit!

 Honem tedy dorazily další stížnosti na činnost klubu, na ČMKU, na DR ČMKU, na KRK klubu..... Otravné, znechucující, čas a chuť do pejskařiny beroucí. O to ale hlavně šlo.
Začaly se rojit na klub docházející anonymy i poloanonymy o podhozech v různých chovatelských stanicích. Teď už je zjevné, že některé z nich byly jen návnada- ale k tomu se dostanu později -skoro až na závěr.
Strávila jsem mraky času na jednáních kolem stížností, jednáních na ČMKU, kde jsme se snažili za klub dokončit podklady pro uznání i řešit problémy stížností  "dobře cílených" na klub.

 Po celou dobu svého chovu - posledních pět let už kontinuálně ze svého postu HPCH jsem usilovala o plošné deklarování původu odchovů pomocí testací DNA. Za klub jsem sjednala smlouvu s genetickou laboratoří, v každém svém projevu na členských schůzích, v mých příspěvcích pro klubový  Zpravodaj- VŠUDE - lze najít moji snahu o čistotu chovu jako celku.  O zprůhlednění odchovů a zamezení možných podhozů.  Jako jedna z prvních jsem podstoupila i  vnos bez PP jedince do chovu - řádně , se všemi omezeními vyplývajícími z přísné směrnice.  A to již v roce 1999!
Jenže tady  se  už  psal rok  2013. O to víc je absurdní moje nynější situace!
V roce 2013 antifan skupinka usoudila, že je asi  nemožno lehce  zbořit stávající klub  a bude tedy snazší mít klub vlastní!  Avizovala vznik klubu , avizovala snahu navázat spolupráci s ČMKU.  Jenže -  toto naráží na neochotu ČMKU povolovat více klubů pro jedno plemeno.

Abych byla úplně upřímná i když zástupce "druhé strany síly " vůbec nemám ráda- souhlasila jsem s nimi. Nač se snažit spojit nespojitelé při výkonu koníčka, když dva kluby by  asi na nějakou dobu situaci vyřešily. Koneckonců jinde v Evropě je to  v FCI   stále běžný jev.
ČMKU žádost zamítla. V témže roce( říjen 2013) tato skupina podala stížnost na ÚOHS.

 No a tady nastává   zjevně bod zlomu.

 Nikdy nikdo nikde nesdělil, jak ÚOHS přistoupila k řešní stížnosti, "nový" klub se odmlčel a  ČMKU své prohry nezveřejňuje. Nikdy nikdo nikde nesdělil, jak  se dohodli zástupci "nového klubu" s ČMKU a zda to bylo oficiálně  a písemně nebo jen "per huba" a po jednotlivcích.
 Jisté však je, že od této doby na půdě ČMKU má skupina odpůrců bývalého vedení KPPPK zelenou. A to doslova a do písmene.
A právě od tohoto okamžiku se začíná nabírat obrátky i  posun  mé letité chovatelské práce do WC.
 Počátkem roku 2014 jsme byli ještě coby zástupci klubu nuceni začít řešit stížnosti na nesouhlasící parentity( rodičovství)  v jednotlivých chovech.  Na základě poloanonymních stížností. V jednom případě se nařčení  nepotvrdilo, ve třech dalších Bohužel ano.  Zároveň jsme byli v červnu pozváni na jednání DR ČMKU a zástupců P ČMKU. K našemu údivu se ale nezačalo projednávat pochybení (- doložené dostatečným množstvím důkazního materiálu,předaného do rukou zástupců ČMKU )chovatelů  "načapaných " při podvodech v roce 2014. Naopak  my( já coby stávající HPCH klubu a předsedkyně K.B.) jsme  byli  vyzvány  k  "očištění " vlastních chovů  - u mě z údajných nekalostí někdy počátkem roku 2003. Konkrétně jsem byla tázána na jedince Yanka z Jeřic  a jeho sestru a případnou  dostupnost jejich potomků pro náběry testů DNA. Nic víc.  Žádný důvod, žádné vysvětlení proč by se mělo jednat o problematický vrh. Na základě nějakého nám nikdy oficiálně k nahlédnutí nepředloženého prohlášení jedné z usvědčených podvodnic + první z klubu vyloučené chovatelky . Chovatelka s prokázaným podvodem byla týž den  na jednání / bez naší přítomnosti/ doprovázena právě iniciátorkou akce ÚOHS + druhou z  podvrhu usvědčenou chovatelkou.
 Že tady něco fest smrdí? Smrdí.  Zvláště pak když dnes už vím, jak bylo ve finále  vymeteno a uklizeno.

V mezidobí jsem si ještě jako chovatelka "užila" udání na SVS, že týrám své psy- samozřejmě, že podepsaná pod stížností je jedna z iniciátorek  na likvidaci vedení klubu i mě. Smůla- ani tohle jim nevyšlo -SVS musela konstatovat, že jako chovatel nemám  žádné problémy dodržet welfare svých pesanů.  Pochybení vzniklé nechtěným krytím  SVS VŮBEC  neřešila. Považovala to vcelku správně za  směšné obvinění. Zvlášt když měli možnost vidět moje  "týrané psy" včetně nechtěně kryté fenky, na které chtěli postavit stěžovatelé dokumentaci mého množitelství a tyranství.  Doteď mě hřeje obdivný a uznalý pohled kontrolu konajících veterinářů.
 Ale  v textech iniciátorek honu na "výborky" se stkví vytučněný a obrovitý  text: že Horáková je tyran psů!
Fakta nikoho moc nezajímají, když se nehodí do krámu.
 Přes daně na mě nemohou- jako poctivý blbec se totiž k příjmům z prodeje pejsků  už od počátku přiznávám. Můj živnostenský list mi to totiž i nařizuje.  Nemůžu tedy chovat ani ze záliby stylem: malá domů!
 No tak co dál?
 V zápisech P ČMKU se začaly objevovat kusé informace o náběrech DNA testů vytipovaných jedinců, následně v srpnu 2014 mi byla pozastavena chovatelská stanice. Bez jakéhokoliv osobního projednání a sdělení důvodů.  Na webu se lze pouze dočíst, že jsem neposkytla zvíře ve svém majetku- což je LEŽ, kterou jsem se marně snažila na ČMKU vysvětlit v odvoláních. Přitom na ČMKU jsou smlouvy, které moje tvrzení o  chybné interpretaci vlastnictví  opakovaně potvrzují.  V dalších zápisech P ČMKU se pouze stručně oznamuje, že moje odvolání nikdo nebere na zřetel- respektive pochybuji, že ho někdo vůbec četl.  Pokud by snad ano- není snad do Prčic možné, že by nikdo neviděl ty desítky rozporů, které vidí i absolutní laik?! Pejskař by měl vidět dvojnásobkem!
 Situace se  v té době moc hodila  do krámu nově se rodícímu vedení KPPPK, které formou stádního procesu, kdy zbrusu noví členové bez vazby na krysky zdvihli ruce spolu s "novým" velením a odvolali starý výbor - an block.  Na mimořádné členské schůzi svolané KRK klubu 8.11.2014 tedy bylo staré vedení odvoláno.Nikoliv pouze funkce, které díky lobbingu přestaly fungovat už dávno nebo nefungovaly po celou dobu  volebního období: Jednatel, webmaster, člen.  Z postů byli odstraněni i ti, kdo  pracovali bez oddechu - dva protože přece "mají škraloup"- HPCH a předseda, bez důvodu pak i bonitační referentka, na kterou se jim opravdu nepodařilo nakydat  jakoukoliv špínu.  Výbor sice padnul protiprávně, sice s porušením Stanov- ale to NIKOHO na ČMKU nezajímá.  Přítomní zástupci ČMKU na dotazy odpovídali velmi vyhýbavě.  Pozice usměvavyých Budhů sedících v přísálí dávala jasně tušit, jak moc jim vadí nějaké  bezpráví. Na stížnosti poslané po  svolané volební členské schůzi 13.prosince 2014( moc pěkné datum aby skoro nikdo nepřijel), která opět porušila několikrát platné Stanovy klubu , ČMKU odpovědělo:  Řešte situaci soudním sporem!  Takže přeloženo: Oni moc dobře vědí, že došlo k porušení minimálně Občanského zákoníka, 100% pak Stanov KPPPK- ale NIKOHO to nezajímá.  Pro ČMKU  je důležité aby ustal "tlak zezdola". Forma puče , nespravedlnost ani důsledek pro plemeno je NEZAJÍMÁ.
 Poslední Mohykán z minulého výboru -Bonitační referentka  byla z vůle přítomných členů zvolena do nového výboru. Již 7.1.2015 usoudila , že v novém výboru se pracovat moc dobře nedá, proto z funkce odstoupila.
Nové vedení se jalo překopávat vše, co je i není vidět. HPCH bez zkušeností s chovem neumí ani spočítat chrup psu, o genetice nemá ani páru, předseda, který již v minulých výborech prokázal minimální ochotu dělat něco, u čeho není vidět, webmaster sám s proviněními proti  řádům i Zákonu proti  týrání zvířat, jednatelka, která je v klubu necelý rok a svoji neznalost nahrazuje zběsilou aktivitou, KRK sestavená ze stěžovatelů, kteří vědomě  destruovali klub  a osoby bez jakékoliv vazby na současný klub- jen kamarádky stěžovatelek  velmi vhodné na přikyvování... Budiž i tak lze - Král je mrtev ať žije král!

Mě osobně ubylo spoustu starostí, papířiny  žeroucí můj čas. Kdyby nebyla situce vyšperkována trvajícm bezdůvodným stopem mé chovce, opravdu mi pozice pozorujícího člena klubu ( nebo i nečlena) nijak nevadí. Naopak- profit by ze situace měla moje rodina i moje psí smečka.
 Jenže- 18.2.2015 byla moje chovatelská stanice definitivně ( paradoxně podruhé) zastavena, spolu s chovkou náležící mému muži. Tomu za majitelství feny, která původně byla důvodem zastavení mé chovky v září 2014.  Tudíž -opět nespravedlivě- byť smlouvy o spoluvlastnictví POUZE PRO USKUTEČNĚNÍ VRHU má ČMKU k dispozici.  Ti kdo ví, proč byla manželova chovka založena a kolik zahraničních chovatelů PK ji využilo v minulosti nepotřebují vysvětlení. Prostě - někdo se snaží aby nijakým způsobem nemohl pokračovat můj chov a ani zprostředkovaně v jiné chovatelské stanici. Všichni moji psi mají zákaz, všichni psi ve spolumajitelství mají zákaz,všichni moji psi prodaní po zákazu 18.2.2015 i psi s nedokončenou bonitací mají zákaz. Sice neoprávněně, sice zhovadile- ale máme stopku.
Z klubu mi přišel papírek s avizem mého vyloučení z klubu na schůzi 18.4.2015.  Bez odůvodnění - to prý dostanu 7 dní před konáním členské schůze. Budu vyloučena.
Moji psi jsou odstavení od chovu.  Všichni- protože vyměnit majitele,tak jak mě nabádali kamarádi jsem prostě nejdřív z principu nechtěla a pak už ani nestihla. Nechápu totiž PROČ bych to měla dělat. Já NIC neprovedla, NIKDO mi NIC neprokázal- dokonce mi neřekl CO jsem provedla! I podle  Zápisu z P ČMKU jsem zastavena POUZE na základě místopřísežného prohlášení  jakýchsi dvou osob za použití psů bez PP v PP chovu.  Jakých? Kdy ? Konkrétně?!  Chápete tu absurditu?
 Já se dnes podívám z okna a když mi bude někdo na P ČMKU naslouchat, mohu shodit jakýkoliv chov na  základě nepodloženého tvrzení?!  Ne s důkazovým materiálem, ne s konkrétním obviněním na konkrétní skutek- prostě JEN TAK?!
 A teď se dostávám k perličce nakonec:
 Chovatelka, která se PROKAZATELNĚ  dopustila  podvrhů, byla POZVÁNA na jednání na P ČMKU. Proč ona ano a já ne?- Není to náhodou diskriminace jak  fialová kráva???!!!!   Ona dáma tam zřejmě dostatečně  vysvětlila, proč se narodilo  v roce 2013 štěně po nexistujím otci a nepřítomné  matce( nedodané k náběrům) .  Zřejmě vysvětlila, jak se povedlo neplodnému psovi zplodit jedince bez vlohy pro barvu, kterou vehementně udávala všem zájemcům o krytí. Po jednání na ČMKU  může chovat dál s požehnáním klubu i ČMKU.  Jak je  to kurnik možné ? Vraťme se na začátek: je to jedna z iniciátorek   honby na minulý výbor, jedna z těch "přísahavších " na moje provinění. Ještě furt to je normální ?
 Myslím, že opravdu ne.
 Ani nevím, co jsem měla provést. Natož abych se dozvěděla jak jsem to měla provést. V zápisech P ČMKU se objevují jména genetickými testy potvrzených podhozených psů v jiných chovatelských stanicích a já za to můžu ?  Navíc  vyjmenovaní  psi jsou v majetku iniciátorů "malé krysácké revoluce"- nikoliv potomci narození v mém chovu, nikoliv moje prodaná štěňata...
 Co mi zbývá- budu se soudit. Jsem připravená  se bránit do posledního dechu.  Kdybych si byla vědoma velkého průseru za svými zády, jsem člověk, schopný se stydět. Mám potřebnou dávku sebereflexe.  Jenže já o tom prů..ru NEVÍM.
Podle  zevrubného zkoumání celého postupu ČMKU vůči mé osobě dvěma  nezávislými  advokáty se , cituji:
  „procesní“ způsob (nehodnotím obsah), jakým předsednictvo rozhodlo o vydání zákazu ve Vaší věci nelze označit jinak, než jako bezpráví – nulová možnost vyjádřit se k „obvinění“, nepozvání k projednání, prakticky žádné odůvodnění a neuvedení důkazů
Konec citace.
Výsledkem je likvidace více než 20 letého chovu s prokazatelnými výsledky. Odstranění - bezdůvodné -jednak konkurence schopných chovatelů, jednak nepohodlných prvků v situaci:  "klub  za klub". A to vše v době ,kdy bylo avizováno z FCI blížící se mezinárodní uznání plemene- zásluha "toho děsného minulého vedení"....

Proč je to  celé taková story?  Proč to zavání pomalu detetivkou ?Protože jako ve všem- v činnosti s "přikrývkou" názvu Zájmový chov se točí velké peníze, zvláště pak na úrovni ČMKU.  Velký podnik nepotřebuje drhnutí malých koleček( klubů)- potřebuje klidný přísun financí a přitom vládnout bez ohledu na Občanský zákoník, obecné právo - pouze na základě vnitřních,lehce ve prospěch tohoto  molocha kroutitelných řádů.   Tvrzení , že na půdě ČMKU přestává platit Občanský zákoník i Ústava má něco do sebe. Jakékoliv narušení  klidu instituce( ÚOHS, Ministerstvo zemědělství, SVS) by mohlo zaškubat s přísunem zdrojů. Musí se udržet KLID. Není nad to mít ve státě na kynologii  monopol.  Monopol podporovaný neznalostí chovatelů o  proviněních ČMKU, o jejich vlastním "máslu na hlavě". Vždyť jiné organizace tu nejsou a pokud ano, jsou považovány a (účelově) označovány za druhořadé.

Pokud jste dočetli až sem a jste schopní vidět absurdity v krysaříčím "monstrprocesu"- asi je vidíte.  Pokud nechcete, lituji- ostatní bude řešit už můj právník. První žaloby už mají hlavičky.
 Tentokrát bez úsměvu ale s nadějí  ZH

A tady je odkaz na související "případ"  : http://www.fedar.wbs.cz/CHOVATELSKA-STANICE--KENNEL.html