CO SE VŠE MŮŽE STÁT, POKUD MÁM PLEMENO, KTERÉ ZDE ZASTŘEŠUJE JEDINÝ KLUBO problematice tzv. klubového upořádání již bylo něco málo řečeno na úvodní stránce našeho webu. Pokud to shrneme - kluby garantují chov konkrétního plemene v ČR, mají svá předsednictva, obvykle kontrolní komisi, poradce chovu, členská základna je pak obvykle složena z chovatelů, majitelů a příznivců daného plemene. Kluby by měly již ze své podstaty garantovat chov plemene, jeho další rozvoj a dělat pro své členy maximum, neboť klub by tu měl být pro členy a nikoli naopak. Bohužel to často vypadá přesně opačně – některé kluby naprosto bezostyšně zneužívají svého monopolního postavení v ČR a s nepohodlnými členy zacházejí jako se zločinci nejhrubšího kalibru.

Chovat dané plemeno je možné buď jako člen klubu, nečlenům je pak klub povinen umožnit chov na základě smlouvy s nečlenem. Výhodu mají samozřejmě ti, jejichž plemeno zastřešuje hned několik chovatelských klubů. Naopak – na výběr nemají ti, jejichž plemeno zastřešuje klub jediný. No a zde narážíme na celou řadu problémů. Takže například – koupíte si štěně,  bohužel máte smůlu, že jste si vybrali štěně od chovatelky, která se znelíbila jedinému klubu, pod kterým je možné v ČR plemeno chovat. Toto samozřejmě nevíte. Plni elánu si nastudujete spoustu informací o chovu, o pravidlech a dojdete k názoru, že je pro vás výhodné, stát se členem chovatelského klubu. Členství totiž poskytuje celou řadu výhod – členové mají nárok na zpravodaje klubu, které obsahují kompletní informace o chovu plemene, o které se tak zajímáte, klub pro své členy pořádá výstavy a bonitace, klubové akce a podobně. Členové klubu pak mají podstatně výhodnější ceny za všechny úkony, než nečlenové (konkrétně například v případě MOLOSS CLUB CZ jde o 50 %, což jistě není zanedbatelné). Stále ještě plni elánu vyplníte přihlášku, zašlete členský poplatek a těšíte se, až se stanete členem spolku stejně smýšlejících osob, kterým jde JISTĚ pouze a jedině o blaho vašeho plemene. Jaké je vaše překvapení, když vám přijde zamítavá odpověď – bez vysvětlení – prostě nejste přijati a basta! Logicky se zajímáte o to, proč se klub takto rozhodl. Zejména přihlédnete-li k tomu, že zlatá doba, kdy vládl téměř 1 300 členy je dávno pryč, v klubu je jich nyní sotva 400. První co uděláte tedy je, že se zeptáte předsedkyně klubu, proč jste nebyli přijati. Ta vám mlhavě a neurčitě odpoví, že je to v souladu se stanovami. Na další dotazy již nereaguje. I začnete pátrat na vlastní pěst. Jediné, čeho se dopátráte, je skutečnost, že máte štěně (a v jiném případě dokonce již chovnou fenu!) od již zmíněné „nepohodlné“ chovatelky. To vám však přijde jako malicherný důvod, neboť přece ty doby, kdy nám vládli soudruzi, ty doby jsou přece dávno pryč… Logicky vás tedy napadne další možné vysvětlení - je to způsob, jak si klub zafinancuje své potřeby na váš úkor. Proč by vlastně přijímal nové členy, když si může za dvojnásobek kasírovat nečleny a ještě můžete být rádi, že vám milostivě servis jako nečlenům vůbec umožní!

Ano, v zamítavé odpovědi je vám totiž sděleno, že přece můžete chovat jako nečlen.  Ani tato možnost však není až tak samozřejmá, jak by se mohlo zdát. ÚOHS  - a potažmo ČMKU - sice nařizuje chovatelským klubům, aby BEZ PRŮTAHŮ A ZA OBJEKTIVNÍCH A NEDISKRIMINAČNÍCH PODMÍNEK UMOŽNILY CHOV I SVÝM NEČLENŮM, ale co dělat, když se tak neděje? Máme zdokumentovaný případ, kdy již zmíněný MOLOSS CLUB CZ naprosto bez odůvodnění odmítl chovatelský servis nečlenovi. Tedy předsedkyně klubu to zdůvodnila tak, že onen nebožák porušil jakási nařízení klubu, proto nebude chovat ani jako nečlen. Ehm, zdá se vám to absurdní? Jak přece můžete porušit pravidla nějakého klubu, když nejste člen a tedy jste se nezavázal k jejich dodržování? Se stejnou logikou by vám mohla přijít pokuta za to, že nenosíte každý pátek na hlavě ručník, neboť toto má přece v pravidlech Klub stopařova průvodce galaxií a vy prachsprostě tato pravidla porušujete! Bylo by to úsměvné, pokud by to ovšem nebyl zcela zásadní a bezprecedentní zásah do práv onoho chovatele.

No ale vraťme se k vám, takže jako člena vás nepřijali, „nečlen“ být můžete, ale záleží tak nějak na klubu, jestli vám to umožní. Jinam jít nemůžete, neboť vaše plemeno je zastřešeno pouze oním zvláštně se chovajícím MOLOSS CLUBEM. Přímo pod FCI také chovat nemůžete. Mohli byste sice chovat pod specializovaným klubem vašeho plemene, nicméně tento již opakovaně, a druhým rokem neúspěšně, žádá o své uznání v zastřešující organizací. Asi vás nepřekvapí, že tento klub doposud nebyl uznán navzdory tomu, že splnil veškeré náležitosti, dané směrnicí pro vznik nových chovatelských klubů. Také vás nepřekvapí, když zjistíte, že takto nebylo do klubu přijato ve stejnou dobu několik dalších osob, stejně jako jste se již smířili i s tím, že jeden nepohodlný vás dokonce trumfl tím, že nebyl přijat jako člen a nemůže chovat ani jako nečlen. 

Tuto smutnou výpravu do strastí začínajícího chovatele však neskončíme tak pesimisticky, jak by se mohlo zdát. Ano, postižený sice nemá prakticky žádnou možnost zastání (samozřejmě kromě možnosti, soudit se s klubem), ale je tu Asociace kynologů, která má za cíl právě podobné kauzy zveřejňovat, medializovat a bude se je snažit řešit. V jednotě je totiž síla a je to prakticky jediná možnost, jak s tímto neutěšeným stavem něco udělat. Samozřejmě se najdou i dobře fungující kluby, které jsou tu skutečně pro své členy, a těm tímto děkujeme. 

Znáte ze svého okolí podobné příhody? Zneužívá váš klub svého monopolního postavení a jde proti svým členům? Ozvěte se nám na naši emailovou adresu!

Děkujeme  

Vaše Asociace kynologů

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů