Současná likvidace chovu boerboelů v ČECHÁCHPříběh Olafa z druhé strany a co vše tomu  předcházelo  aneb současná likvidace  chovu boerboelů v ČECHÁCH  (tedy na Moravě) ….

Členem MC CZ jsem asi od r. 2002/2003  s mou jedinou fenou Bordeauxské dogy. Jezdím s ní na klubové výstavy, platím členské ,  dostávám zpravodaj  - t.č. je nás v klubu 1200 členů. Předsedkyně je paní Bečková – v komunikaci nikdy žádný problém.

Krátce na to dochází ke změně – kterou se dočítáme ze zpravodaje, že předsedkyní je pí.Ohlídalová – vzdušnou čarou ode mě cca 10 km, což vítám pro další či jakoukoliv spolupráci.

 

Je rok 2006 - vše  začalo tím, že jsem po dvouletém studování zahraničních  chov. stanic  rozjednala  importy mých prvních burbulů. Stále čekám, že mnou oslovené CHS  odepíší na můj požadavek, že už se na mě dostalo s rezervovaným miminkem.  Mezitím na mě v česku vyskočí inzerát, že je 1. vrh boe  u nás – hned netrpělivě volám a prý mám velké štěstí, 1 zájemce se neozývá na fenku a prý může být moje. Na nic nečekám, sedám do auta a jedu si pro ni.  Je mi ukázán otec  Pumba, kterého jsem znala z výstav, matka  Diana  jen krátce, fenečka jen v náručí a zase odnesena vedle do pokoje.

Slovo dalo slovo a „ plácli jsme si  na  ni  „ – Afrodita Bohemian Orbita měla být mým 1 zakladatelem chovu  boe v Ballotadě. Cena 35 tisíc mě nezarazila. Sedám do auta a vyrážím k domovu. 300m od vesnice  štěně  totálně  zaprůjmovalo  kenelku   a zastavujeme . ( s odstupem už vím, proč bylo ukázáno jen v náručí – aby se náhodou přede mnou nevenčilo). No nic –o dalším se rozepisovat nebudu.  Vyrostla z ní povahově úžasná fena , nikoli však exteriérem, který určuje standart  boerboela.  Tato  jistě  můj chov pod názvem  Ballotada  zakládat nebude.

Po této zkušenosti již pečlivě vybírám v Rusku , na Ukrajině….a jsou tu oni : ISTRA, ALEX, ARMANDA, ARACHNE, MAKSIMUS – MŮJ ZÁKLAD PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOV  V ČR -  V MC CZ.

Tyto psy představuji pí.Ohlídalové   a další roky další a další…. z Afriky TULA, FIONA….nadšení pro plemeno je zřejmé, moje nasazení maximální. Vystavuji a prezentuji psy, kde se dá , jezdím po Evropě , po mezinárodních bonitacích, výstavách , podnikám zahraniční krytí, importuji, exportuji, nasmlouvávám země, kde se boe  může vystavit kde ne , odchovávám první vrhy  ,  agituji desítky nových členů ( 1 á 1300,- kč pro klub) , dojíždím  brigádničit  -pomáhat s rozesíláním zpravodajů, příprav na výstavy, vkládání do databáze rtg, atd a všechny mé poznatky a poplatky předávám do klubu.  Prostě idylka. Vše co se týká plemene  boerboel  a co se prezentuje dál  jsem poctivě  vykomunikovala  a na vlastní kůži si vyzkoušela (add zkušenosti s organizací  SABT, EBBASA , později  BBI). Mám plnou důvěru, pořádám v plném rozsahu 4 podzimní speciální výstavy MC CZ v Nezamyslicích ( 2009-2012) ,  všichni  jsou spokojení , navíc jsem dosazena do předsednictva ( a to doslova, jelikož žádné členské schůze se prostě nekonají, vše je řízeno 1 osobou , od 1 stolu-tak mě tam Alex prostě do dalšího zpravodaje připsala a bylo to)   a  mám volnou ruku v rozvoji chovu plemene v MC CZ.

Až do chvíle , datovala bych to podzimem 2012 , kdy dochází jak jinak k zákulisnímu piklení  několika nedoceněných majitelů, atmosféra nám houstne, dialogu není nikdo schopen , bermudský trojúhelník dlouho udržet nejde.   Tudíž hledáme východisko pro pokračování v naší snaze podílet se na lepším a lepším chovu plemene , dělat akce pro lidi, pořádat výcviky a semináře a vůbec dělat to jak se prostě dělat má.  Asi moc na idylce nepomohlo, když  jsem  položila  tehdy zásadní otázku , kam mizí velká většina financí z tohoto klubu , že ty příjmy z členů opravdu nejsou nikde vidět (kromě zjevných finančních  injekcí   úplně jinde). Proč se nedělá pro lidi to či ono – když vše je v klubu zpoplatněno a výstavy jsou samofinancovatelné (jak jsem se mohla přesvědčit při jejich pořádání) . Nooo, to jsem neměla dělat. Také jsem se nemínila podílet na politice „odpustků a zavázanosti “ …tj. že se zamete pod koberec opravdu něco, s čím by souhlasil málokdo…např. když mám  v ruce  výsledek  rtg. BX  se 4/4 DKK do databáze , ale je mi odebrán s tím, že majitel si “vyběhal“ jinde 3/3  a tudíž ji MC uchovní a posvětí, že to má majitel přeci doma tak pěkné a o miminka se řádně stará… no , nestačila jsem se divit. U dalšího zase povolení svého vlastního vyhodnocovatele (ač bonitační řád jasně mimo určené  veterináře  na webu neuznává )- to však neplatí pro paní Erbenovou , která ne náhodou „spravuje“ web MC.

 

Nicméně  snaha  o vyvolání a zavedení pořádání členských schůzí , aby se na dění klubu mohli podílet samotní členové, kde jsme nechtěli nic jiného , než po vzoru loveckých psů , mít svou vlastní chovatelskou sekci pro plemeno  boerboel + se přidala bordeauxská doga a bulmastiff , a vést si vše v rámci plemene sami , ale stále pod hlavičkou MC CZ, se ukázala jako totálně neprůchodná .  Tady  začíná éra „PLNÝCH MOCÍ“    ,které pohodlní členové  slepě  předávají paní „předsedkyni „ (nebudu se rozepisovat o období 2014 a snaze ČKS  VYMÁMIT   z MC CZ platný zápis a doložení složení výboru a volbu předsedy- tj. mít legální podklad pro jakékoliv vystupování za MC – ne ne, takového dokladu se ČKS opravdu nedočkalo, protože neexistoval. Klub do té doby pracoval v naprostém rozporu se stanovami, bez řádně voleného výboru a předsedy (vlastně nelegálně). Proto také musel prchnout pod ČMKU, protože   ČKS  napřed  napomínalo,   pak sebralo dotace na daný rok, pak hrozilo zastavením servisu .Vše  dohledatelné  a potvrzené v zápisech ČKS.

A jedeme dál. „ je potřeba  zabít  Sekala“ – tj. nepohodlného člena co hodně ví a moc se ptá  dostat  z klubu ven.

Kauza postavená na „prohřešku“ typu -  nezaslání  doporučenou poštou lístečku, že vám fena nezabřezla . Opakovaně- opakovaně- 2 roky zpět. Tudíž asi 10 prohřešků toho samého bezvýznamného ražení.

A to proto, že dokud vše funguje a ruka ručku myje a penízky se sypou, tek je přeci jedno, jestli to nahlásíte mejlem, mobilem, ústně  - prostě to nějak nahlásíte a dostanete náhradní krycí list –

A TEN JSEM VŽDY DOSTALA BEZ PROBLÉMŮ. Tudíž vždy došlo k nahlášení nezabřezlé feny a vždy toto  Ohlídalová  naprosto  akceptovala a nikdy  nepožadovala  papírek poštou. Nehledě na to, že jiného významu toto hlášení nemá, nikde se neznačí, žádná statistika a studie se z toho netvoří.

Prostě  ,kdyby jen trošku někdo přemýšlel, řekl by asi tak:

máš sekeru v hlášení nezabřezlé feny, tudíž nedostaneš KL zdarma, ale zase si ho zaplatíš. Jak prosté, že? Jenže to by  někdo   z „výboru“ musel používat mozeček. V porovnání s chovateli , co chovají na fenách s 4/4 DKK, podsunutých 3/3,  x-krát operovaných jsem ale břídil.

 

Nicméně v hrozbě , že ČKS už rok požaduje řádnou volbu výboru , že po 10 letech se bude konat opravdu 1 členská schůze MC, (a lidi prostě schůzovat v tomto klubu zvyklí nejsou),  začíná  hon na plné moci od samotné  Álex. A že se jich sehnalo téměř 100…super.  Členové byli vyzývání, že pokud opravdu na schůzi nedojedou a mají důvěru ve vedení ve složení jako dosud, aby dali Ohlídalové své plné moci , že budou použiti k volbě výboru. (samozřejmě tyto PM nikdo nikdy neviděl)

Přišla dokonce i pozvánka s programem – hlavním bodem volby a nové „buzer“ stanovy  – jinak nic zajímavého.

 V té době  mám   bohužel  čerstvě narozený vrh  burbulíků  a musím být s nimi doma.

Ze schůze mi volá kamarádka, že v úvodu  pí.Ohlídalová  nechala odhlasovat změnu programu o jeden opravdu zajímavý bod – a to moje vyloučení. Bez mého vědomí, bez možnosti se k čemukoliv vyjádřit.  Na přímou otázku pí. Ohlídalové , zda se mnou dle našich stanov  bylo  vedeno disciplinární řízení   dostáváme odpověď  – ŽE NE.  Vše řádně zdokumentováno a nahráno.

 

jedeme dál….

přijímají se nové stanovy , kde je vložen krásný bodík, že na návrh člena MC , že by rád někoho navrhl k vyloučení , výbor posoudí a má právo ho okamžitě vyloučit.

Tak se nám nechává  zmanipulovat  paní Lenka Kostová , která se „podepisuje“ pod tento návrh k vyloučení . (asi jedno vyloučení členskou schůzí bylo málo nebo strach z toho, že veřejně  pí.Ohlídalová přiznala, že nebylo vedeno disciplinární řízení, bylo potřeba pojistit na 100%, že už to konečně vyjde).

Tak jsem obdržela další dopis o mém , už druhém ,  vyloučení  a jsem hozena do „smlouvy s nečlenem“.  Absurdnost střídá absurdnost, desítky dopisů,  mejlů a nezvednutých telefonů – nikdo vám prostě na řádné dotazy neodpovídá.

Jak je ovšem zvykem za celých 10 let  zpět- při jednání s jinými nepohodlnými.

Dál chovám, vystavuji , vyhrávám, importuji, exportuji, platím násobné ceny , vymyšlené ceny , neoprávněné ceny, nezdůvodněné ceny .(ad . Například příplatky v zaslání PP od ČKS ve výši 880,- Kč byť i za jeden zaslaný PP s poznámkou „odvedeno klubu“)!!!

Mám smlouvu na 1 rok, k tomu byl přiložen platný ceník – v průběhu ceny navýšeny , smlouva porušena… Otázky , stížnosti – bez odezvy.

 

Někdy v tomto období navazuji spolupráci s polskou chovatelkou  Rogalskou, slovo dá slovo, já ji doporučím chovateli ve Švédsku –aby jí prodal slušnou dospělou fenu, chovatele ze Švédska pozvu k sobě domů, (který Rogalské bezplatně fenu přiveze o 2200km  bonusem ke mně domů) ,  plus  přijede plno dalších českých majitelů a začínajících chovatelů, 2 z nich si jedou ke mně pro štěně od  Rogalské , které jsem jí pomohla v česku propagovat a prodat . Prostě víkend plný nadějí a prosperity pro všechny strany.

Je domluvené vzájemné zapůjčení chovných psů mezi mnou a Rogalskou.

Ona přiváží  Olafa  (asi 10 svědků-17 měsíců, ještě nedodělaný, s těžkými prošlapy  předních zápěstí, ale velmi dobrým rodokmenem) a potom následuje prohlídka všech mých chovných psů- kterého si   vybere  a na stejnou dobu odveze působit do své CHS.  Vybrala si opravdu dobře-  CAMERONA.

 Je tu další víkendový den…návštěvy se rozjíždí k domovu, jen řešíme problém, jak převést 2 cizí , dospělá zvířata v 1 autě ( fena ze Švédska a Camerona). Klec si Rogalská nevzala a já žádnou přebytečnou nemám.

Takže dochází ke změně dohody: za zapůjčení Olafa  - možnost kdykoliv bez omezení využít kteréhokoliv mého chovného psa . Myslím, dost slušná nabídka 1 linie za 4 .

Za prezentaci na pár výstavách si můžu 2x nakrýt zdarma . Zbytek výstav, další chovnosti , veškeré dokumentace je v mé režii a za souhlasu Rogalské.

 

 1. pes mi byl předán absolutně bez rodokmenu, registrace SABT – což ihned zahajuji jednání jak se zástupci SABT ( v srpnu toho roku  jsem byla osobně  účastná jeho bonitace v Berlíně – že je chovný v SABT  jsem věděla na 100%, tak jeho vrhy v Polsku  již uváděly v inzerci  body, rtg.

- vše vykomunikováno- registrace SABT obdržena – ač za velké pomoci Ruska v doložení původu  OLAFA  v FCI, kterého nebyla Rogalská v srpnu na Appraisalu  schopna, jelikož v té době ještě nevlastnila ani jeho PP FCI (RKF). V podstatě krytí v Polsku v režii Rogalské proběhlo s nechovným psem, bez jediného dokladu o jeho původu.!!!

 

 1. musela jsem prvně oslovit Adelinu Makuninu a urgovat zaslání PP Olafa – také jsem tento PP musela Adelině zaplatit ( 3200,- , add můj výpis z účtu.)
 2. K. mám registraci a  Olafovu  chovnost   SABT, původní PP FCI navíc a můžu  nakrýt  Istru  -

rodí se krásný vrh M – již v 1. krycím listu uvádím u Olafa číslo zápisu/registrační číslo organizace  SABT - vše je v pořádku, klub je tímto od začátku informován o chovnosti a organizaci  (G.PAVLÍČKOVÁ)

taktéž 2. vrh- N –  vše v pořádku  (G. PAVLÍČKOVÁ-  podklady si odmítá vzít s sebou a žádá mě , abych si vše odeslala sama, že nemá čas, že frčí někam na welness) o. k., nemám s tím problém a zasílám si podklady k vydání PP na ČKS SAMA. A PP v pohodě přijdou. PROČ TAKY NE?

následuje další krytí  Olafem  v jiných chov. stanicích  – pod ČKS celkem 7 – vše  klubem  zkontrolováno, vše bez závad, všichni mají plné PP.

 

DŮLEŽITÝ MEZNÍK …..MC CZ  OD 1.1.2015  PRCHÁ    POD   ČMKU…

 

Jsme tedy  pod  ČMKU,   netušíme, že by se snad pro nás chovatele mělo cokoliv měnit.

Žádné info z klubu nechodí, nic na webu nevisí- ticho po pěšině.

Olaf kryje  moji Agy  a následně od Plzně další fenu mojí  kamarádky.(krytí 8. a 9.)

Kontroly vrhu opět bez závad , doporučeny k zápisu , podklady odeslány pí.Hurábové na  ČMKU .

 (když pominu odmítnutí mi udělat kontrolu vrhu od Ohlídalové (12km) a Pavlíčkové (50 km)– přišel mi  dopor.dopis, že jsou ke mně podjaté!!!!!, po té následovalo oslovení pí.Gulecové z Ostravy (120 km)- bohužel pokažené auto, takže se obětoval p. Vachek z PRAHY!!!- 300km, jelikož něco podobné pí. Hrdličkové mi opravdu 2x do mého domu nevstoupí).

 

 A TADY ZAČÍNÁ DRUHÁ ČÁST PŮSOBENÍ OLAFA V ČESKÉM CHOVU.

 

- je nám pozastaveno vydání rodokmenů na naše 2 vrhy

- prý Olaf nemá chovnost

-odkazuji  ČMKU  na podklady na ČKS (ono totiž tyto 2 pracoviště spolu vůbec nespolupracují a celá agenda na ČMKU se zakládá úplně od nuly!)

- tudíž pro potřeby ČMKU opět zasílám Olafovu registraci a chovnost  SABT

-pí.Hurábová  se tak nějak sama rozhodla, že toto akceptovat nebude (opravdu dodnes nevím, co ji k tomu opravňovalo a vedlo)

-a začíná nám hon na čarodějnice

- my argumentujeme podmínkami pro chov v ČKS a sedmero zapsaných vrhů bez problémů

-ČMKU  (za zdatné podpory pí.Ohlídalové), tím, že prý pes který vlastní rodokmen FCI –MUSÍ!!!! BÝT V TÉTO  ORGANIZACII UCHOVNĚN. A že se chovnost SABT   a dokonce ani Boerboel International konkrétně tomuto psovi neuznávají….ač v předešlých případech jiných vrhů, jiných chovatelů to problém nebyl.  Jedem dál…

Píšeme, stěžujeme si,  urgujeme  odpovědi….neodpovídá MC, neodpovídá ČMKU…nejsme seznámeni s podklady v normativech, kde by se toto uvádělo (jelikož neexistují) - kde bych já jako zájemce o krytí psem v zahraničí měla možnost DONUTIT  majitele  v jeho zemi , psa uchovnit  v organizaci, v které chovat nechce. Kdo toto může vymyslet, než chorý, mstou  zaslepený mozeček??

Blbost, kravina, stupidita, ignorace, účel ,  cíl- likvidace Olafa v chovu

že by pro to, že 2 roky vše vyhraje a má krásné potomky, nebo jen to že ho mám v rukou já? :)

Odpovíte si sami, že?------(obojí je správně ) :)

 

kauza  nabírá  obrátek  - musím se ale vrátit rok zpět s jedním důležitým detailem

2014 Olaf vyhrál tolik výstav a nasbíral tolik bodů že by byl s přehledem na 1. místě v soutěži PES ROKU- pro to také všechna ta prezentace. KDYBY ALE …

 bohužel mi unikla jedna věc v propozicích. Že pes musí mít české zápisové číslo. Volám tedy Rogalské, vše jsem jí vysvětlila, ona vše pochopila, neměla s ničím problém, byla vstřícná a ochotná udělat exportní rodokmen na moje jméno.

cituji

“ nie myśl sobie że nie chcę Ci dać rodowodu Olafa, mnie on jest zupełnie nie potrzebny. Ja Olafem kryć nie mam zamiaru. To jest już Twój pies i o to się nie martw. Oficjalnie oświadczam że daję Ci Olafa w prezencie i tyle. Masz to teraz na piśmie, czarno na białym więc o to się nie martw. Jak wyrobią mi papiery na Booth-a to dokumenty mi przyślą, mam czekać i koniec. Powiedzieli że przyśpieszyć się tego nie da. 

 

Obratem PP  posílám. Po té už jen celý následující rok toto zhotovení urguji.  V mezičase jsem stále ujišťována , že vše bude o. k., že to není už na Rogalské, že PP už se vyřizuje, mám černé na bílém , že pes je můj, že ho již v chovu Rogalská použít nechce, že se nemusím bát o jeho PP . A zase měsíce bez odezvy.

 

( a tady nám začnou  úřadovat  paní a slečny z MC a zpracují si Rogalskou k obrazu svému)

Ta mi konečně odpovídá , ale rozhodně ne v duchu naší předešlé dohody o zaslání exportu .

Paní Rogalská si prostě  náhle   řekla o 3500 euro!!! A že potom dá všechny věci do pořádku, včetně

„lživých prohlášení pro MC“, včetně mého exportu.!

Kdo mě zná, nemá problém si domyslet , jaká asi byla má odpověď?

Vydírat se opravdu nenechám.

Následuje  vše co sledujete  v posledním dění….Rogalská  tvrdí a hlásá ústy MC , že Olaf sem nebyl zapůjčen na krytí, že o žádných krycích listech nic neví, že zapírá vrh na její chov stanici registrovanou v Boerboel International.  A  Alex  skáče radostí.

Podstrčí  (jak je jejím zvykem )  nějakou naivní  ovečku  , aby sepsala  co ona nadiktuje,  podepsala se pod to a na základě tohoto návrhu  !VÝBOR ROZHODNE!

Takže pan Kaipr nelení, sepsané Álex  -  podepíše.

Výbor ochotně schválí a trestá. Unie , v duchu , že jen vyhovuje přeci klubu, kterému ona jen slepě slouží vám odmávne  kynologický trest smrti.

 

 1. trest: Výmaz otce 2 posledních vrhů z PP. Výmaz otce 2 posledních vrhů z PP

 2. trest: Neprodloužení mé smlouvy s nečlenem.

 3. trest : návrh na 10 let zákazu chovu na všechny mé jedince ve vlastnictví – t. č. 21 špičkových chovných jedinců

 

a to jen a jen na základě tvrzení pí.Rogalské (tedy slovy MC) –přesněji řečeno, že jsem se na krycí listy správně měla podepsat  v.z.Moravcová  místo  po dohodě s Rogalskou , že KL podepíšu za ní, jejím jménem - ROGALSKÁ.

To je prosím vše , za co mám od MC a ČMKU 10 let natvrdo!!!

Ač si mě na ČMKU  22.10.2015  pozvali,

-zajímali je jen 2 témata- otázky

1. vrh na feně Iris Moya  x Olaf  - což když  jsem jim  objasnila , že  jako chovná fena organizace SABT  byla zapůjčená na vrh pí.Rogalské , že  v registraci  vrhu  v organizaci  Boerboel International  je jasně uvedena chovatelka z  Polska  (ne já) , majitelkou  u 3 psů  také (t.č.  při registraci  ještě neměli   své nové majitlele a tak se uvádí  chovatel + majitel stejný)  a co že jsem to měla porušit tím, že jsem fenu zapůjčila do jiné země , do jiné organizace? NIC...pro přísedící  bylo  už samo o sobě překvapením , že v PP  psů  vůbec nefiguruji  a tudíž  tedy nemají ani co řešit. Okopírovali si registraci  jednoho ze psů BBI k založení  a tím celé toto téma skončilo.

2. jak je to s podpisy na krycích listech   (při krytí Olafem)

 vše vysvětlila, doložila celou komunikaci s Rogalskou ,její souhlas  a volnou ruku v používání  psa v chovu  i administrativy, potvrzení  Rogalské o tom, že Olaf je  již můj - toto si pí.Jarošová také  okopírovala  k založení ) ,  omluvila se, že opravdu , ač chovám 20 let „bez ztráty květinky„ ,  že jako t.č.  držitel  chovného psa je to moje 1 zkušenost. A  že čerpají jen ze strany pí.Ohlídalové,která se  mi písemně  ,ale i  jim  osobně na ČMKU prezentovala, jako osoba ke mně PODJATÁ  ,  že mi za celého půl roku kauzy nebylo dovoleno se k tomu vyjádřit , nebylo ode mě požadováno nikdy žádné vysvětlení, na schůzi MC jsem měla zakázán přístup , a když jsem se tam přesto dostavila jako doprovod člena- bylo  na popud Ohlídalové vyvoláno hlasování , že nesmím žádným komentářem a otázkou do celého průběhu schůze vstoupit!!!! Takže 3 metry přede mnou si vás zemědělec- genetik Kaipr  nevybíravě a lživě bere do úst, Ohlídalová  si málem hlavičku ukývá od povzbuzování a vy nesmíte  nic na svou obhajobu říct.   VÍTEJTE V MOLOSS CLUBU CZ.

 No, takže si to můžeme kdykoliv v klidu pustit z našeho natočeného  záznamu  -kdyby někdo nevěřil tomu, co tu čte. Že je toto vůbec v zájmovém spolku možné.

 

ještě k návštěvě na ČMKU:   A po 20 ti letech chovu  moje  první . Byla mi vymezena  pouze 1 hodina času , kde jsem  měla zodpovědět  jen 2 položené otázky  s tím, že je to vše prý můžu už jít domů.

Na mých  milion dotazů , add . nesmyslu tvrzení Ohlídalové   o  nutné chovnosti Olafa v  FCI - ticho

na  předložení  vyjímky  v chovu  boerboel a amer. buldog "kterou sama ČMKU  Moloss klubu schválila"  se všichni tvářili  velmi překvapeně !! Její znění jim nic neříkalo. Žádnou vyjímku nikdy neschvalovali .V zápisech z předsednictva ji  ani vy nedohledáte.Pan Václavík ji  naprosto bagatelizoval...a přitom byla sestavena očividně jen  opět na míru  Olafovi, aby ji nesplnil. 

byla ve znění:

"Info k boerboelovi -Byla nám  umožněna vyjímka z ČMKUohledně zahraničního krytí , že pokud je pes registrovaný jen pod těmito  non FCI organizacemi  SABT, EBBASA, BBI  a je u nich i chovný, je možnost ho použít  ke krytí uchovněné feny v FCI , s tím, že v PP budoucích štěňat bude uvedeno jen jméno krycího psa. Psi s vydaným PP u FCI samozřejmě  musí splňovat  chovné podmínky  FCI."

 

Jenže ouha. Oni ji dávno splnil.V takovém znění co ji  Ohlídalová sama na koleni sepsala a  lživě vydávala  za závazné  prohlášení  ČMKU, tak ji tento pes opět splnil.Doložil  rtg. vyhodnocené v ČR,  platnou bonitaci  MC CZ a asi 40 titulů z výstav jako bonus.

 takže Olaf  má:

 1. platnou chovnost organizace SABT - sama o sobě pro krytí v ČR  uznávaná
 2. má platnou chovnost organizace Boerboel International -  sama o sobě  pro krytí v ČR uznávaná
 3. splnil podmínky pro chov v FCI - má český rtg., má bonitaci MC CZ,  má nespočet výstav a titulů-splnil i vymyšlenou vyjímku
 4.  ZA TO VŠE NEMÁ ALE PRÁVO V CHOVU  DÁLE PŮSOBIT , JEHO JMÉNO JE Z PP POTOMKŮ VYMAZÁNO, JEHO PRÁVEM ZÍSKANÉ TITULY -ZAPLACENÉ NAŠÍ ČMKU-  neoprávněně do PP vrhů neuvedeny

 

 

no nic- jedeme  dál… to není zdaleka konec

 

na konci schůze zasedá výbor. Řeší se krytí pí. Mlčochové jedním Z JEDINCŮ  ROGALSKÉ,KTERÝ VRH POPÍRÁ- Rainbow Glade Thor. (vrh Iris Moya Ballotada x Olaf from South Afrika)

Na pí. Mlčochovou se snese od pana Kaipra  nátlak nebývalý…..napřed že by dal paní 1 rok zákazu chovu….pak  by přitvrdil na 50 tisíc pokuty….a pak že tedy 5 tisíc by mohlo stačit a opět vymažeme otce z povrchu zemského a do PP ho neuvedeme, že je to vlastně už její 2!!! provinění- že první bylo, že vůbec Olafem kryla -ač klubem vše shledáno 7x naprosto v pořádku. !!!...jak řekli a napsali – neudělali. Zápis byl zveřejněn  na klubovém webu  ještě v obohaceném znění, že prý chovatelka NESMÍ NIKDE UVÁDĚT OTCE ŠTĚŇAT!!! O tom samozřejmě nepadlo ani slovo. Nebudu se opakovat o  absurdnosti , jak chcete nabízet 11 štěňat a neuvést zájemcům otce ?!! Nehledě  na to , že nikdy nebyla pí.Mlčochová ani slovem (natož  Napomenutím) upozorněna, že by v případě použití Olafa v chovu, bylo cokoliv v nepořádku.

 ale tato kauza už zase žije svým životem… pí. Mlčochové přišel dopis, že výbor pracoval pod tlakem!!!!  A že své rozhodnutí ruší ( jelikož si zřejmě uvědomili, že požadovat 5 tisíc pokuty je nezákonné, že?)… že se na žádost pí. Jedličkové (co na schůzi ani nebyla) musí svolat další členská schůze, která rozhodne o tom, jestli vrh PP dostane nebo ne!!!

Té pí. Jedličkové, co aktuálně čelí sama zpochybnění paternity u svého vrhu CC.

Schůze byla 30.1.2016  - fraška…20 lidí, za 10 min . Rozpuštěno…neusnášeníschopnost dopředu zaručena.

Náhradní  20.2.2016 -  a MC CZ  které  neoprávněně zadržuje vydání PP už do této  doby-6-7  týdnů od kontroly vrhu , má nadále bez  kompetencí  rozhodnout  o osudu 11 štěňat, krytých na řádně vydaném krycím listu, vydaných zápisových čísel, řádné kontroly vrhu, nezpochybnitelné identity   otce (DNA)  – takže čekejme i s naším právním zástupcem jak tako kauzička dopadne .

 

ale opět jedeme dááál….to opravdu ještě není konec. „kauza ZBOŘIL“

 

9.11.2015   je odesláno hlášení o změně majitele na ČMKU od nového  mých  majitele psů

Pilná , svědomitá  a spravedlivá  ČMKU  OBRATEM  vyhodnocuje a trestá  tohoto  nového majitele za 9 dnů zpoždění v nahlášení změny . Dostává NAPOMENUTÍ. Ač toho času ani člen, ani nečlen celého systému  FCI -   už je potrestán , jako by se kdy už upsal .

 

Dne 26.11.2015  :  

Dobrý den ,
posílám dle  instrukcí na  webu MC CZ vyplněnou přihlášku  a potvrzení o platbě.
děkuji a těším se na budoucí spolupráci Zbořil Jan

1.12.2015  Dobrý den,
Vaše žádost o přijetí byla postoupena výboru klubu a o rozhodnutí budete informován.
Alexandra Ohlídalová


 

Dne 16.12.2015 v 12:23 zborilazboril@seznam.cz napsal(a):

Dobrý  den,
obrdžel jsem dnes  od vás  dopor. poštu , kde  je uvedeno, že   mou přihlášku  do klubu  výbor  zamítá .
Můžete mi sdělit důvody  k zamítnutí  této přihlášky? Proč nemohu být řádným členem MC CZ?
Dále  , když  zmiňujete , že  mohu chovat na základě  smlouvy s nečlenem , proč mi v této dopor. poště nebyla smlouva rovnou  přiložena?
Tímto o ni žádám .
děkuji  Zbořil

18.12.2015

Vážený pane Zbořile,
výbor jen postupoval v souladu se stanovami Moloss Clubu CZ, z.s. a pokud máte zájem chovat přes náš Klub, posílám v příloze Smlouvu o chovatelském servisu, Chovatelský a zápisní řád, Bonitační řád, Žádanku o krycí list a aktuální ceník.
Smlouvu si vytiskněte 2x a podepsanou pošlete současně s podklady k uchovnění feny, pokud máte zájem o vystavení KL, zašlete i se Žádankou o vydání krycího listu.
Děkuji Alexandra Ohlídalová

Dne 22.12.2015 v 16:14 zborilazboril@seznam.cz napsal(a):

Dobrý den,
jak jsem slíbil, zasílám žádanku o krycí list,  stejně tak  kopii smlouvy - vše  dnes  odnesu na poštu i s podklady k Moya Ballotada.
Pro krycí list si mohu kdykoliv  přijet osobně , to není problém - ušetříte za poštovné.
Dále opravdu očekávám  reálné vysvětlení k mému dotazu ze dne 16.12. 2015  "Můžete mi sdělit důvody  k zamítnutí  této přihlášky? Proč nemohu být řádným členem MC CZ?"

děkuji  Zbořil

 

22.12.2015

Dobrý večer, pane Zbořile,
počkám tedy na poštu a vše zašlu v jedné zásilce.
Jak jsem vám již psala, výbor ohledně vaší přihlášky do klubu postupoval v souladu se svými stanovami, kde je uvedeno :
Členství ve spolku lze odmítnout bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel písemně vyrozuměn.

Alexandra Ohlídalová

Ex Oriente (exoriente@volny.cz)

Žádanka o krycí list

 1. 12. 2015, 10:29:42

Komu: zborilazboril@seznam.cz

 

Dobrý den, pane Zbořile,
dnes mi došla od vás žádanka o krycí list na spojení AGY Surrykata x
VIKTOR VEGA.
V zápisu z P ČMKU ze dne 22.10.2015 je uvedeno následující :
Žádost Moloss Clubu o zastavení zápisů štěňat na CHS Ballotada a jedince
v majetku chovatelky + zákaz chovu na jedincích v majetku chovatelky,
vše na 10 let: Armanda from Moloss House, Arachne from Moloss House,
Alex from Moloss House, Maksimus from Sous Africa, Spitsvur Tula I,
Cameron Ballotada, Marion Ballotada, Moira Ballotada, Sunjika Fiona,
Mortha Ballotada, Imperátor Ballotada, Anasha Jason, Kraken Ballotada,
Devero Ballotada, Iris Moya Ballotada, Anasha Nica, Viktor Vega, Ornella
Ballotada, Oxana Ballotada, Agy Surrykata, Fren Ballotada. Důvodem je
opakované porušování normativů klubu i ČMKU. Návrh byl přijat, P ČMKU v
souladu s čl. X, bod 9 zastavuje zápisy vrhů na registrovaný název
chovatelské stanice Ballotada a zákaz chovu na výše uvedené jedince v
majetku chovatelské stanice.
Ze zápisu P ČMKU vyplývá, že tito jedinci mají zákaz chovu.
I ve vaší přihlášce do klubu, ze dne 23.11.2015 jste uvedl pouze fenu
plemene boerboel MOYA Ballotada, tedy nerozumím nyní vaší žádance o
krycí list na výše uvedené jedince.
Alexandra Ohlídalová

 

Dne 31.12.2015 v 13:49 zborilazboril@seznam.cz napsal(a):

Dobrý den paní Ohlídalová,
zasílám  "papír" co mi , nevím ani proč přišel z ČMKU, KDE JE MI UDĚLENO  NAPOMENUTÍ (ač mi uniká smysl, z jaké pozice  mi ho vůbec ČMKU  uděluje  )
za pozdní  nahlášení  změny vlastnictví chovných psů  níže uvedených (ne všech) . Také je  z něj vidět, že vás jako klub  vlastně nikdo neinformoval a proto  to dělám já.Ale věřím, že jste si tuto skutečnost  již ověřila  na ČMKU a už dále nebudete zadržovat mé krycí listy bezdůvodně. Nebo  bylo opravdu vaším cílem  odklidit z chovu 21 !!!!! Nejlepších jedinců , co kdy váš klub evidoval? To snad ne? To už  opravdu hraničí  s posedlostí  zničit plemeno  a nejkvalitnější linie a uvolnit tak místo pro méně kvalitní až nekvalitní  zbývající jedince z vybraných chovatelských stanic.
 shrnuto a velmi  názorně přirovnáno:
Pokud prodám své  auto 15.10.2015…je logické, že mi ho již nikdo opětovně nemůže ukrást 22.10.2015, protože  už nejsem jeho vlastníkem.
Od 15.10.2015  vlastním nejen Agy Surrykata , Viktor Vega, ale spoustu dalších jedinců plemene boerboel.
Očekávám obratem zaslání krycího listu a podepsané smlouvy  , abych mohl nadále pokračovat v chovu sl. Moravcové a neslevit z nastavené špičkové kvality  jejích odchovů. Pokud mi neodpovíte, jestli mám už krycí list a smlouvu na poště , tak  mám cestu v pondělí okolo a zastavím, se pro něj  na adrese sídla klubu. V Litenčicích  , ale toto už vám píšu  potřetí , pokud se nepletu.

s pozdravem Jan Zbořil

 

 1. 1. 2016, 8:54:27

Komu: info@bullmastiff.cz

Dobrý den pane místopředsedo,
jelikož mi paní Ohlídalová  odmítá odpovědět , obracím se na Vás ( jako jejího zástupce)  s žádostí o vydání krycího listu.
Žádanku o krycí liyst jsem řádně vyplnil a zaslal, smlouvu  podepsal a také doporučeně zaslal.
Byl bych Vám velmi vděčný, kdybyste dohlédl na  neuvážené a neoprávněné  kroky  paní Ohlídalové v této  věci a předešel tak následnému vymáhání  náhrady škody  po klubu .
s pozdravem Jan Zbořil

 A PERLA NAKONEC:

 Ex Oriente (exoriente@volny.cz) Re: Žádanka o krycí list 1. 2016, 12:50:07

Komu: zborilazboril@seznam.cz

Vážený pane Zbořile,
dne 23.12.2015 jsme obdrželi váš návrh smlouvy o poskytování chovatelského servisu.
Vzhledem ke skutečnosti, že jste porušil normativy ČMKU i MC CZ, z.s. vám sdělujeme, že náš klub předmětnou smlouvu o poskytování chovatelského servisu s vámi neuzavře.
Toto sdělení vám bude zasláno i v listinné podobě formou doporučeného dopisu.
S  pozdravem za Moloss Club CZ, z.s. Alexandra Ohlídalová

 1. 2016, 12:59:31, Komu: Ex Oriente

dobrý den paní Ohlídalová,
můžete  mi přesně  sdělit, co jsem kde a čím porušil?
děkuji  Zbořil

 

OD TOHOTO DATA SE PAN ZBOŘIL ODPOVĚDI , UZAVŘENÉ SMLOUVY, KRYCÍCH LISTŮ, NEDOČKAL. … vše je již řešeno přes právního zástupce.

 

a jedeme dáááál  - kauza  „moravec“ 

 donarczech@gmail.com>
To: moloss@volny.cz
Cc: 
Date: Thu, 7 Jan 2016 13:38:24 +0100
Subject: uzavření smlouvy s nečlenem

Dobrý den paní Ohlídalová,

 včera 5.1.2016   jsem Vám doporučenou poštou  poslal 2 podepsané výtisky  smlouvy s nečlenem do MC CZ. Prosím potvrďte mi její  přijetí , až dorazí.

děkuji a těším s na  další spolupráci   Ondřej Moravec

 

             <donarczech@gmail.com>

17. 1.

   
     

 

komu: moloss, janka.vlkova, info, hurabova, cmku

dobrý den, paní Ohlídalová, (nebo  kterýkoliv jiný člene výboru )
můžete být tak laskavá,  a slušně  mi odpovědět  na můj  slušný dotaz , kdy můžu očekávat  podepsanou smlouvu  ze strany MC, když je mi  klub povinen  umožnit  v ČR  chovat plemeno  boerboel - což mám samozřejmě v plánu.Myslím, že 10 dnů   je na e-mailovou korespondenci  dost a dost.

Nebo Vás nenapadá  žádný pádný  či  triviální důvod  k neuzavření smlouvy a čekáte, až se nějaký zjeví z nebe?

Třeba , že jsem loni  v Brně šel  na přechodu pro chodce na červenou?

 

děkuji  Moravec Ondřej.

 

24.1.2016 obdržená odpověď:

…..sdělujeme vám, že MC CZ  s vámi tuto smlouvu neuzavře z důvodu vašeho porušení Čl.I bod.3 Zápisního řádu ČMKU.

 

„.

S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu

vydaného národní kynologickou organizací  zastřešenou  FCI a  podpora  tohoto  konání

.S chovatelstvím  je  též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.“

 DOBRÝ DEN, 

 REAGUJI NA OBDRŽENÉ ZAMÍTAVÉ STANOVISKO  MCCZ , ZE DNE 24.1.2016 , S ODKAZEM NA  ÚDAJNÉ PORUŠENÍ  ZÁPISNÍHO ŘÁDU  ČMKU , ČL.I., bod 3

"S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psa jeho podpora"

 

<donarczech@gmail.com>
Datum: 16. února 2016 12:52
Předmět: ŽÁDÁM O ODPOVĚĎ K ZAMÍTNUTÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S NEČLENEM.

TÍMTO SE TÁŽI NA JAKÉM ZÁKLADĚ A DŮKAZECH  JE  V MÉM PŘÍPADĚ TAKTO PROTIPRÁVNĚ ROZHODNUTO??? –

KDE SE  DLE MC  CZ  SLUČUJE  CHOV POD FCI  S ČÍMKOLI  (V ČR)  A NAPLŇUJE SE TEDY  PODSTATA  TOHOTO  ZÁPISNÍHO ŘÁDU??

KDYŽ NAVÍC  DOSUD CHOV V ČR  POD FCI  NEREALIZUJI,  ŽÁDNÉ PSY NEPŘEKUPUJI  A ANI TOTO NEPODPORUJI ???

PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE  - OD DATA PODEPSÁNÍ SMLOUVY 6.1.2016 , KDY SE DOTYČNÝ ZAVAZUJE DODRŽOVAT  ŘÁDY FCI V ČESKÉ REPUBLICE , OD TÉ  CHVÍLE  A  DÁL , SE TATO  PRAVIDLA  SMLUVNÍ PARTNER  ZAVAZUJE DODRŽOVAT , NE?  OD  TOHO JE TO SMLOUVA  , KTERÁ ŘÍKÁ, ŽE PODPISEM OBOU STRAN NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI. NE? 

SNAD SI OBĚ STRANY  UŠETŘÍME ČAS  , A NEBUDETE ZKLOŠET NA TENTO  ČESKÝ ZÁPISNÍ ŘÁD "NAPASOVAT"  MÉ ČLENSTVÍ  V MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI BBI   A MŮJ PRVNÍ VRH  ODCHOVANÝ V TÉTO ORGANIZACI, JELIKOŽ SE TOTO  UDÁLO  ZA MÉHO 3LETÉHO PRACOVNÍHO  POBYTU A PŮSOBENÍ V NĚMECKU  A S CHOVEM  V ČR, A FCI  NEMÁ ZHOLA NIC SPOLEČNÉHO. KDYBY V NĚMECKU  BYLA MOŽNOST CHOVAT POD FCI, VĚŘTE , ŽE BYCH JÍ S RADOSTÍ VYUŽIL.  

NICMÉNĚ PO MÉM  NÁVRATU  V LISTOPADU 2015  DO ČESKA  JSEM SE ROZHODL JÍT CESTOU CHOVU  V FCI A  TÍM I DODRŽOVAT JEJÍ STANOVY  A ZÁPISNÍ ŘÁDY .  VÍM JISTĚ, ŽE UPŘÍT MI TOTO PRÁVO "VOLNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE „  JE  TRESTNÉ A ŽE NEBUDU MUSET  TOTO ŘEŠIT   PŘÍPADNOU ŽALOBOU.

DĚKUJI M. O.

 

………………………

A JEDEME DÁÁÁL

 1. PANÍ OHLÍDALOVÁ NERESPEKTUJE ZMĚNU MAJITELE CHOVNÝCH BOERBOELŮ A ODMÍTÁ (ODMÍTLA) VYDAT KRYCÍ LIST A REALIZOVAT PLÁNOVANÉ KRYTÍ NA MOU CHS RAROTONGA
 2. ODMÍTLA NOVÉHO MAJITELE VZÍT ZA ŘÁDNÉHO ČLENA MC CZ , A NEPRÁVEM ANI JAKO NEČLENA- BEZ  UVEDENÍ  ŘÁDNÉHO DŮVODU
 3. ZAMÍTLA UZAVŘÍT SMLOUVU S  NEČLENEM P.MORAVCOVI –AČ JE TOTO V ROZPORU SE ZÁKONEM O VOLNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUZĚŽI!!!
 4. NEOPRÁVNĚNĚ ZADRŽUJE VYDÁNÍ RODOKMENŮ PÍ.MLČOCHOVÉ – článek X, 10  - toto je možné jen v případě pochybnosti o paternitě

 „V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

 1. NEREAGUJE VÍCE NEŽ MĚSÍC NA ŽÁDOSTI O ČLENSTVÍ KOHOKOLIV  Z OKRUHU  BOERBOELŮ   A  VAZBÁCH  NA  Moravcovou
 2. reakce přišla po 4-6ti týdnech -17.2.2016 - bez udání důvodu odmítnuto členství  v MC CZ   paní  Štefánikové Adéle - majitelka již  chovné feny od Rogalské, členka Boerboel Clubu odmítnutí zde
 3. reakce  přišla 17.2.2016 - bez udání důvodů odmítla obnovit členství v MC CZ  panu Brejchovi Jiřímu - člen Boerboel clubu, vlastnil 2 feny od Moravcové-Ballotada
 4. NEAKCEPTUJE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ A ZASLANÉ SMLOUVY O ZAPŮJČENÍ FEN NA VRH A ODMÍTNUTO VYDAT KRYCÍ LISTY V ŘÁDNÉ LHŮTĚ- ÚMYSLNÉ  ZAPÍRÁNÍ  INFOMOVÁNÍ O ZMĚNĚ MAJITELE PSŮ (AČ VŠE ZDOKUMENTOVÁNO V MEJLECH) . NA KL se čeká již druhý měsíc!!!!-bude popsáno v samostatné  kauze

 

pokračování  20.2.2016  - po členské schůzi MC CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů