Tyto webové stránky byly založeny na základě zkušeností chovatelů, kteří byli a jsou doslova perzekuováni ze strany chovatelských klubů, zastřešujících chov jejich plemene.

Nejprve pár slov o tom, jak to v kynologii v ČR funguje. Chov čistokrevných psů (tedy psů s PP) je možný pouze prostřednictvím tzv. chovatelských klubů, přičemž jedno plemeno obvykle bývá zastřešeno jedním klubem. Tento klub pak musí být členem další organizace - nejčastěji to je Českomoravská kynologická unie (ČMKU), Český kynologický svaz (ČKS) případně Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ). Zastřešující organizace je pak (buď přímo např. ČMKU, nebo zprostředkovaně např. ČKS) členem FCI, což je mezinárodní kynologická organizace se sídlem v Belgii, která zastřešuje chov čistokrevných psů v zemích, které jsou jejími členy. Všechny tyto vyjmenované organizace mají své vlastní stanovy a musí se řídit zákony, platnými v zemi, ve které působí.  

Chovatelské kluby jsou defakto výkonnými orgány tohoto upořádání – zajišťují a garantují chov konkrétního plemene v ČR.  Kluby mají svá předsednictva, obvykle kontrolní komisi, poradce chovu (struktura a fungování klubu je dáno již zmíněnými stanovami daného klubu). Členská základna je pak obvykle složena z chovatelů, majitelů a příznivců daného plemene. Klub by měl ze své podstaty tedy garantovat chov plemene, jeho další rozvoj a dělat pro své členy maximum, neboť klub by tu měl být pro členy a nikoli naopak. Chovat dané plemeno je možné buď jako člen klubu, těm, kteří se nikde nechtějí sdružovat je pak klub povinen! umožnit chov na základě tzv. smlouvy s nečlenem. V případě, že plemeno zastřešuje více klubů (například Cane Corso je možné chovat pod skvěle fungujícím specializovným klubem Českomoravský klub Cane Corso, nebo pod Moloss Club CZ, který zastřešuje vedle Cane Corso  dalších dvacet plemen), může si chovatel klub vybrat, což ale bohužel není možné v případech, kdy plemeno spadá pouze pod jeden klub (například Boerboel).

Kluby vždy musí dodržovat pravidla organizace, prostřednictvím které jsou členy FCI (například Moloss Club CZ se musí řídit pravidly zastřešující ČMKU, která se musí řídit pravidly FCI), samozřejmě musí také dodržovat zákony ČR. Naopak – na činnost Moloss Club CZ by měla dohlížet zastřešující organizace-  tedy ČMKU, na jejíž fungování dohlíží FCI. Zde narážíme na první problém, plynoucí z tohoto upořádání. Vzhledem k tomu, že člen klubu NENÍ přímo členem zastřešující organizace (tedy v praxi – ČLEN Moloss Club NENÍ ČLENEM ČMKU, tím je pouze klub), nemá se v případě, že selžou kontrolní mechanismy v klubu, na koho obrátit. Na druhou stranu – zastřešující organizace klubu často nemá problém s tím, že potrestá člena klubu, který není jejím členem!, ale odvolání k ní pak není prakticky možné, neboť dotyčný není jejím členem! Připadá vám to jako v Kocourkově? Pak čtěte kauzy, které jsou (nebo budou) uvedeny na těchto stránkách a udělejte si obraz sami.      

 

Vzhledem k tomu, že postižený pak nemá prakticky žádnou možnost zastání (samozřejmě kromě možnosti, soudit se s klubem) byla založena Asociace kynologů, která má za cíl sdružovat chovatele, majitele a příznivce chovu čistokrevných psů v ČR, kterým není lhostejné, jakým směrem se chov v naší zemi ubírá. Prostřednictvím těchto webových stránek budou postupně zveřejněny kauzy, dokládající, jak je výše uvedený model současného fungování zneužitelný.

 

Děkujeme za projevenou přízeň

Asociace kynologů